رییس جمهور مونرو مالک ساعت جیبی طلایی Gabriel میباشد ظاهرا توسط یکی از اقوامش به وی رسیده است . تاریخ این ساعت به اواسط 1700 میلادی برمیگردد. موتور آن ساخت 104 است و احتمالا یا اورجینال فرانسوی یا اورجینال سویسی می باشد که بعدها به لندن ارسال شده و توسط Gabriel امضا شده است . این ساعت در یک مجموعه ی فوق العاده قرار دارد . پشت قاب این ساعت به دقت جزییات آن حکاکی شده است .

این ساعت در موزه ی James Monroe در Fredericksburg ویرجینیا نگهداری میشود .