رئیس جمهور Andrew Jackson ظاهرا بسیار به ساعت جیبی طلایی اش William Hunter افتخار میکرد . Hunter یک ساعت ساز اهل لیورپول بود . پشت این ساعت عبارت ” Andrew Jackson Hermitage 1826″ حک شده است. شماره موتور این ساعت 1817 علامت خورده است و مهر ضمانت برای Chester 1820 بروی آن می باشد و بدنه ی ساعت ساخت N.L. است.

داستان این ساعت بسیار جالب است . برطبق کتاب ” The Mystery of Andrew Jackson’s Gold Watch ” ، ساعت در بین خانواده منتقل شده و آخرین فردی که این ساعت در اختیارش بوده Albert Marble Jackson میباشد ، پسر بزرگتر Andrew Jackson ، در مارس 1924 میزیسته و قبل از این در موردش از 8 ژانویه 1925 در نیویورک نشنیدایم . از زمانی که یک زوج جوان خانه ای قدیمی را در اطراف نیویورک در سال 1980 خریداری کردند ، متعهد شدن آن را باسازی کنند و یک جعبه کمک های اولیه را داخل دیوار پیدا کردند . داخل این جعبه 21 بطری مربوط به مشروبات الکلی قاچاقی که داخل روزنامه ی نیویرک تایمز سال 1924  پیچیده شده بود ، قرار داشت.

زیر جعبه یک جعبه ی مقوایی کوچک هم بود و داخل آن ساعت جیبی Jackson’s قرار داشت . خانم Hermitage کمک های مالی را جمع کرد و سرانجام این ساعت را در سال 1984 خریداری کردند ، و آن را مجدد در سال 1985 در معرض نمایش گذاشتند .

Vintage_American_Waltham_Watch_Co._Pocket_Watch,_Size_18s,_15_Jewels,_Model_1883,_Hunting_Case,_Circa_1899_(14031659291)

این ساعت در مجموعه ی Hermitage خانه ی Jackson’s موجود میباشد .