رییس جمهور لینکن صاحب یک ساعت جیبی طلایی بود با امضایی برروی بدنه آن ” J. Jacqueson, Copenhagen” و گزارش شده که توسط  Tiffany& Co. circa در سال 1860 فروخته شده است . جدیدا مورد توجه بوده وقتی در فیلم Lincoln اثر Steven Spielberg حین ضبط برای اینکه بعنوان یک افکت صدا از آن استفاده کنند صدمه دید. هرچند ، سبب نابسامانی و شلوغی هم شد .

احتمالا ساعت باز و روغن کاری شده و صدمه دیده بدون اینکه ساعت سازی این کار را کرده باشد . این سبب شد تا افرادی که نگران خرابی ساعت بودند نیز خشمگین و اعصبانی شوند .

موتور و صفحه ی ساعت آن علامتی ندارد. زنجیر آن شامل یک بند ساعت طلایی زرد با حروف اول طلایی ” AL” . براساس تاریخ ایالت کنتاکی : ” این ساعت را آبراهام لینکن میپوشید و در پی ترور وی در تئاتر Ford’s درسال 1865 ، Robert Todd Lincoln این ساعت را به ارث برد . او این ساعت را به یکی از بستگانش بنام Benjamin Hardin Helm ،Jr داد . در سال 1943 وی نیز این ساعت را بعنوان هدیه به William H. Townsend داد ، یک آمریکایی برجسته که نقش مهمی در زندگی لینکن داشت .

پس از فوت Townsend’s دخترش Mary Townsend Murphy صاحب این ساعت شد . وی و خانواده اش این باور را داشتند که لینکن این ساعت را در شب ترور همراه داشته اما هیچ مدرکی برای اثبات آن نداشتند . محتویات جیب لینکن در آن شب در کتابخانه ی Congress ذخیره شده است .” هرچند ، در آن محتویات نامی از ساعت برده نشده است ، درنتیجه این ممکن است.

این ساعت در مجموعه ی مربوز به تاریخ Kentucky Historical Society میباشد .

Washington-Dumb-Repeater-02 Washington-Dumb-Repeater