در سال 1850 ، لینکن یک ساعت جیبی طلایی ، ظاهرا اصل انگلیسی ، را از George Chatterton ، یک جواهر ساز در اسپرینگفیلد ، ایلینوی را خریداری کرده است .

داستان این ساعت یکی از جالب ترین داستانهای ساعت رییس جمهورها میباشد . در سال 2009 ، Smithsonian که یک ساعت ساز و یک داوطلب موزه بود ساعت George Chatterton را داشت ، او صفحه ی ساعت را برای اینکه ببیند آیا پیامی برروی موتور آن نوشته شده است بیرون آورد.

در 12 فوریه 2009 ، Douglas Stiles ، وکیل پیر 59 ساله ای بود که با Smithsonian تماس گرفت و از اون پرسید آیا پیامی از لینکن بروی ساعت وی نوشته شده است. Stiles به جستجو در شجرنامه اش پرداخت و داستانی را از روزنامه ی تامیز سال 1906 خارج کرد که Dillon داستان ساخت و حکاکی نام Lincoln’s بروی ساعتش ، وقتیکه وی در جریان آشوبهای جنگ شهری بود را بیان میکند.

Smithsonian درباره ی این شنیده بود و آنها را مجبور کرد تا با Stiles نگاهی به آنجا بیاندازند . او نگاهی به روی قسمت داخل موتور زیر صفحه ساعت انداخت که نوشته شده بود :

“Jonathan Dillon / April 13-1861 / Fort Sumpter [sic] was attacked / by the rebels on the above / date J Dillon / April 13-1861 Washington / thank God we have a government / Jonth Dillon.”

علاوه براین حکاکی دیگری نیز وجود داشت ” “LE Grofs Sept 1864 Wash DC”. و سپس در طول اهرم آن نوشته شده “Jeff Davis ” . ممکنه Grofs یک متحد همدرد بوده یا بعدها اضافه شده است .

هم اکنون ساعت در موزه ی Smithsonian قرار دارد.