برلوسکونی بخاطر اینکه سه دوره بعنوان رئیس جمهور انتخاب شده معروف میباشد . وی همچنین یک کارآفرین موفق است و مالک مشهورترین تیم فوتبال ایتالیا یعنی آث میلان می باشد .

ارزش دارایی خالص برلوسکونی در حدود 6 بیلیون دلار میباشد ، مجله ی فوربیس او را ششمین مرد ثروتمند ایتالیا معرفی کرده. از آنجا که وی یکی از طرفداران ساعت های لوکس است ساعت واچرن کنستانین را تحصین کرده و مالک یکی از گران ترین مدل این ساعت می باشد.

ارزش این ساعت بیش از $500,000 دلار است ، همین امر باعث تحسین ظاهر پیراسته و تمایل وی به اشیا لوکس شده است.