شیشه های ضدخش ساعت چه جنسی دارند و دارای چه ویژگی می باشند؟

پوشش شیشه ای روی ساعت های مچی که شبیه کریستال می باشد برای حفاظت از عقربه طراحی شده است. جنس این پوشش ها عموما ً از سه نوع کریستال می باشد که در صفحه بکار می رود: کریستال آکریلیک، کریستال معدنی و کریستال یاقوت کبود.

کریستال آکریلیک از پلاستیک فشرده ساخته شده که ضدخش نمی باشد و آثار خش بجای می ماند.

کریستال معدنی از شیشه و از ترکیب چند عنصر مقاوم در برابر خش ساخته شده که هفت برابر سخت تر از کریستال آکریلیک می باشد و در اغلب ساعت های مچی گرانقیمت به کار می رود.

کریستال یاقوت کبود در اکثر ساعت های درجه یک بکار می رود و گرانقیمت ترین نوع کریستال می باشد و سه برابر مقاوم تر از کریستال معدنی می باشد. این کریستال از مواد بی نهایت بادوام مصنوعی ساخته شده که صفحه را نشکن و ضدخش می کند. در برخی ساعت ها برای جلوگیری از تابش نور از فیلمهای غیربازتابش استفاده می کنند.