ساعت ها مهمترین نماد وضعیت و رفاه میباشند ، اگر شما عاشق ساعت باکیفیت هستید ، بسیار حائز اهمیت است که بتوانید ساعت واقعی را از تقلبی تشخیص دهید . وقتی ساعت را از یک شخص یا فروشگاه نا آشنا میخرید ، به مراحل زیر و راهنمایی ها و هشدارها توجه کنید :

مراحل

1- ابتدا با برندهای مختلف ساعت که قصد خرید آن را دارید آشنا شوید . هر ساعت زیبایی حداقل یک جزیی مثل امضا دارد که قابل تکرار نمی باشد ؛ اگر این جز را نتوانستید تشخیص دهید ، همیشه قادر هستید که بگویید چه زمانی ساعت تقلبی خریده اید .

02

2- همانطور که در حال مشاهده هستید ، بطور کامل ساعتی که قصد خریدش را دارید بررسی کنید . به حکاکی روی صفحه ساعت و پشت آن توجه کنید . ساعت های اصلی هرگز حکاکی کثیف یا نامشخص ندارند. اشتباهات املایی و کلمات جانشین در نام برندها و نوشته ها و نشانه ها از علائم هشدار دهنده محسوب میشوند.

03

3- به عملکرد ساعت و کورنوگراف آن توجه کنید . بیشتر ساعت ها عقربه ی ثانیه شماری که با سرعت حرکت میکند (sweep) را دارند ، در حالیکه بسیاری از ساعت های تقلبی چنین قابلیتی را ندارند ، در نتیجه مدلتان را بشناسید . ساعت تقلبی شیشه ی ذره بینی دارد ( آن را Cyclops مینامند ) همچنین شاید سطح ضعیفی از بزرگنمایی را در مقایسه ی ساعت های واقعی داشته باشد .

04

4- توجه به دقت موتور ساعت داشته باشید . اگر میخواهید یک ساعت مکانیکی بخرید، شما باید سعی کنید داخل ساعت را نگاه کنید . ساعت های تقلبی گاهی اوقات موتورهای مکانیکی دارند ، اما از کیفیت پایین تری نسبت به ساعت های اصلی برخوردارهستند.