ساعت رسمی Gallet Flying

توسط |اکتبر 2nd, 2016|اشخاص و ساعتها|

رئیس جمهور ترومان مالک ساعت رسمی گالت فلاینگ ( و همچنین ساعت رسمی فلایت) نیز میباشد . این ساعت ظاهرا توسط دو تا از نمایندگان سنا : و یک ( ممکنه ویک الفورد) و پل به وی داده شده است.